למה ערבית?

תוכנית הלימודים במגמה (כיתות י"א-י"ב) כוללת את הנושאים הבאים:

* דקדוק ותחביר כאמצעי להבנת טקסטים בתחומי העיתונות והספרות הערבית ולשיפור יכולת ההבעה.

* עיתונות ואקטואליה- העיתונות הכתובה והמשודרת – הכרת החברה הערבית דרך העיתונות

  הערבית, יחד עם הכרות של תחנות שידור ערביות באזור.

* ספרות מודרנית – מאפייני הסיפור הקצר והשירה במדינות ערב השונות, על פי סיפורים של נג'יב מחפוז, מחמוד תימור, נואל אלסעדאוי  ואחרים. או שירים של סעאד אלצבאח וריטה עבדו.

* הספרות הערבית הקלאסית – הקניית ידע לתלמידים  להכרת המסורת הערבית   ולרכישת מושגי יסוד בתרבות האיסלאם ותולדותיו. כמו כן לימוד מספר פרקי קוראן.

  • הבעה בערבית – הקניית ידיעה מעשית של השפה הערבית המדוברת בתחום המגע האנושי היומיומי והקניית יכולת שיחה בערבית תקשורתית. כ"כ התלמידים ילמדו להתבטא גם בכתב.

  • התלמידים יגשו לבחינות בגרות בסוף  כיתה יב'. בחינה זו מהווה 70% מציון המקצוע. במהלך כיתה י"א התלמידים יבצעו הערכה חלופית שתהווה 30% מהמקצוע.

 

חיל המודיעין פועל בבית ספרנו לעידוד ואיתור תלמידים לומדי ערבית ובמיוחד תלמידים המשלבים את לימודי הערבית עם מקצועות ריאליים ברמה של 5 יח"ל.

לשם כך יוצר חיל המודיעין קשר עם התלמידים הפוטנציאליים החל מכיתה י' ועד י"ב'. במהלך השנים האלה נפגשים התלמידים עם נציגי החיל לשם קבלת האינפורמציה בנוגע לתפקידים שהחיל מציע.

תלמידי המגמה יוצאים בכיתה י"א לסמינר "מזרחנות" בן שלושה ימים שמקיים חיל המודיעין.

לקראת סיום י"א מקבלים התלמידים זימונים למבדקי התאמה לחיל המודיעין, יחד עם זאת, תלמיד שלומד ערבית ואינו מעוניין להגיע לחיל המודיעין לא מחויב לעשות זאת.

 

 

 

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089