תוצאות בחירות 28 באוקטובר 2019

 המועצה - תיכון אחד העם פ"ת

 • 2 עמית לפלר י"א 

  יו"ר המועצה

 • לל אלטרס י"א6

  סיו"ר המועצה

ראשי צוותים
 • ליהיל ממן י'1

  ראש צוות שכבת י

 • איליי כהן י"א8

  ראש צוות שכבת י"א

 • מרקיאל בארייב י"ב 8

  ראש צוות שכבת י"ב

נציגי בית הספר במועצה העירונית
 • ליהיל ממן י'1

 • דריה בורוב י"ב 9

 • שיר נמני י' 7

 • גבי שמס י"א 11

* שאר התפקידים ייבחרו בשבוע הבא: דובר, מזכיר/ת, מבקר וחלוה לצוותים.

* השתתפו בהצבעות 40 נציגים מתוך 58 הנציגים הרשומים (מעל 66%).

וועדות

וועדת אתיקה ומשפט

פעילות מול הנהלת בית הספר

תקנון

נהלים 

וועדת דוברות ושיווק

פרסום, שיווק וחשיפת פעילות המועצה בקהילת התלמידים וקהילות נוספות
 

וועדת הווי ואקלים

ארועים מיוחדים ונראות בית הספר, מתקני, קישוט, חדר מיקרוגל ותכנית ביסוס האקלים 

וועדת נוער וקהילה

שיתוף פעולה באירועים עם תיכונים, בתי ספר אחרים והעיר פתח תקווה

צוות ביקורת

ביקורת ובקרה על פעילות הוועדה

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089