אייל ניב
שוורץ אדי
אלמדון אמיתי
ירון אשכנזי
ברבש אביגדור
בק שמואל
עיני משה
פאוסטר משה
ליברמן משה
גולדשטיין דוד
חזון ניב
גולדברג אמנון
פוקס משה
מלצר יצחק
מאירי פנחס
פז אריה
מור אלי
סהר אמנון
זליכה ששי
טווסי ענבל
יוסף זדה יהושע
סובלמן ערן
שבת אלי
שטיינברג אירית
זבדי יואל
Show More

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089