top of page

 לקראת י"א

עבודות קיץ במתמטיקה - לעולים לכיתה י"א בתשפ"א 

הנחיות כלליות להגשת העבודות 4 ו-3 יח"ל במתמטיקה

נא להגיש את העבודה בצורה נקיה ומסודרת

נא להתחיל תשובה לכל שאלה בעמוד חדש

נא לצרף שרטוט לכל שאלה - פרוט חישובים

נא להדגיש מספרי שאלה ותוצאות סופיות במרקר

עבודת קיץ - לבוגרי 3 יח"ל במתמטיקה

 

תלמידים יקרים, 

לפניכם עבודת הגשה במתמטיקה המכילה 20 שאלות בנושאים שונים שנלמדו בכיתה י' ברמת 3 יח"ל.

בתחילת שנת הלימודים הקרובה, תשפ"א, תתבקשו להגיש למורה את העבודה לבדיקה.

ציון יינתן ויחושב כחלק מציון מחצית א' תשפ"א. יש להיעזר בדף הנוסחאות לרמת 3 יח"ל בעת פתרון העבודה.

 

בחינה ועבודת קיץ - לבוגרי כיתה י'4 יח"ל - שאלון 804

לפניכם החומר למבחן מעבר 4 יחל שכבת יא. המבחן  ל-4 יח"ל יתקיים ב 27.8.20 בשעה 8:30

סה"כ 56 שאלות מתוך הקובץ המצורף

גיאומטריה - עמודים 1-4, תרגילים 1-17

טריגונומטריה - עמודים 13-14, תרגיים 1-9

הנדסה אנליטית - עמודים 17-19, כל התרגלים הזוגיים

חדו"א - פולינום - עמודים 20-23, תרגילים 1,2,3,5,8,10,11,13

חדו"א - רציונלי - עמודים 24-25, תרגילים 1,2,4,5,8,11

בעיות קיצון - עמודים 29-30, תרגילים 1-7

בהצלחה רבה וחופש נעים

  צוות מתמטיקה         עירית חנגל - רכזת השכבה            אושרית עקיבה  - יועצת השכבה          דורית ברק - סגנית פדגוגית

bottom of page