top of page

תיכון אחד העם הוקם ב-1959 בפתח תקווה ושמו הראשון היה "תיכון עירוני ב'". ב-1960 הוחלף שמו של בית הספר ל"תיכון אחד העם" על שמו של אשר גינצבורג.

ב-4 בפברואר 1963 קיבל בית הספר אישור ממשרד החינוך על הצטרפות תיכון אחד העם למשרד החינוך ולחלק מחוק חינוך חובה חינם. ב-1995 התיכון עבר למבנה חדש בשכונת אם המושבות בפתח תקווה. ב-31 במאי 1999 קיבל תיכון אחד העם את פרס "העברית החדשה" מכיוון שממוצע ציוני הבגרות בלשון בתיכון היו מהגבוהים בישראל באותה השנה[דרוש מקור]. ב-2009 קיבל תיכון אחד העם את פרס החינוך המחוזי על איכות ומצוינות ממשרד החינוך וזאת לאחר שנה בה 94.5% מתלמידי התיכון קיבלו בגרות מלאה[דרוש מקור]. ב-1 בספטמבר 2013 נחנך מבנה החטיבה ע"ש אחד העם, בו ילמדו תלמידי כיתות ז' עד ט' ולאחר סיומו יגיעו לתיכון אחד העם.

bottom of page