top of page

למה ערבית?

לאן שלא תביט- ערבית

• השפה הערבית היא שפת המזרח התיכון והיא שפה רשמית שנייה בישראל בשל היותה לשון האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל.

• ידיעת השפה הערבית מהווה את הגשר לקשר, שיכול להירקם בינינו לבין שכנינו.

• לקראת סיום כיתה י"א מקבלים כל תלמידי המגמה זימונים למבדקי התאמה לחיל המודיעין.

• השפה הערבית מבוקשת באוניברסיטאות, במכוני מחקר בארץ ובעולם, בתחום המסחר והתעשייה, בענפי התיירות, בתקשורת ועוד. מגמת הערבית מכשירה את בוגריה לעשייה רב-גונית במשרדי הממשלה השונים ובזרועות הביטחון.

• תלמידי המגמה נהנים מפעילויות מיוחדות, כגון: יציאה לסיורים בכפרים ערביים בארץ, האזנה להרצאות של אנשי מודיעין ושל מומחים בתחום המזרח התיכון, צפייה בהצגות ועוד.

 

תמיד נכון לבחור ערבית במזרח התיכון !

 

מה כוללים הלימודים?

 

מגמת הערבית מעמידה בוגרים השולטים בארבע מיומנויות השפה:

מיומנות הדיבור – שיח בין אישי יומיומי בשפה המדוברת.

מיומנות האזנה – פיתוח יכולת האזנה לטקסטים בערבית והבנתם.

מיומנות הקריאה – שליטה ביכולת הקריאה בערבית.

מיומנות הכתיבה – שליטה ביכולת הכתיבה בערבית.

 

התלמידים חווים את השפה דרך קשת רחבה של נושאים מגוונים, כמו: ספרות מודרנית, ספרות קלאסית, שירה, מבנים תחביריים, מערכת הפועל, עיתונות, מאמרים ואקטואליה.

bottom of page