top of page
Empty Classroom

אספת הורים תשפ"ב

ברוכות הבאות | ברוכים הבאים

אספת הורים לשכבת י מתקיימת השנה באופן וירטואלי.
בלחיצה על הכפתור תעברו לסיור וירטואלי בבית הספר. ניתן לסייר במגמות, בחצרות, בחדר המורים, במעבדות ובמסדרונות בית הספר.
לאחר שתתרשמו מבית הספר, אתן/ם מתבקשות/ים להיכנס לחדר המנהלת לפגישה עם יעל בצלאל ז'לזני, מנהלת השש- שנתי, ולאחר פגישה זו תעברו לשיחה עם מחנכ.ת הכיתה.

לוח הזמנים
19:00 שיחה עם יעל בחדר המנהלת
19:30 שיחה עם מחנכ.ת הכיתה

bottom of page