top of page

 עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית

מערכת החינוך הישראלית שואפת להביא לשכבה רחבה יותר של תלמידים מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגיה.  כיום שיעור התלמידים המצטיינים בתחומים הללו איננו מספק, כך עולה מטענות המועלות בצה"ל, במוסדות האקדמיים ובתעשייה. עדויות לכך ניתן למצוא גם במחקרים בין-לאומיים שונים.

תכנית "עתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית" היא תכנית מצוינות יוקרתית לקידום עתידם של התלמידים.

מטרת התכנית הינה הגדלת מספר בוגרי תיכון הזכאים  לתעודת בגרות "מדעית טכנולוגית איכותית".

התעודה כוללת:

  • 5 יח"ל במתמטיקה

  • שניים מתוך המקצועות המדעיים והטכנולוגים ברמה מוגברת :  פיזיקה , ביולוגיה , כימיה , מדעי המחשב.

 

הדרך למימוש התוכנית

א. התלמידים המשתתפים בתכנית לומדים את תכנית הלימודים הרגילה, בדגש על תגבור לימודי בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה החל מחטיבת הביניים.

ב. התלמידים המשתתפים בתכנית לומדים תכנית תוספתית המהווה האצה, הרחבה, העמקה והעשרה בתכנים המדעיים, הטכנולוגיים והמתמטיקה הנלמדים בתכנית הלימודים הרגילה.

ג.דרישות גבוהות ובלתי מתפשרות מהתלמידים, תוך מתן תמיכה ברמה הלימודית, האישית, הרגשית וההתנהגותית.

השיבוץ לכיתה מדעית  הינו על פי הישגים לימודים בבית הספר היסודי והחלטת הצוות המקצועי.

לאור זאת לא ניתן לבקש חבר/ה לכיתה המדעית כי הצד החברתי אינו מהווה שיקול לשיבוץ.

התלמידים בחרו שלושה חברים שאיתם הם מעוניינים להיות בכיתה בחטיבה ואנו התחייבנו לחבר אחד מתוך השלושה. במידה ותלמיד שובץ לכיתה רגילה ונשאר ללא חברים באשכול אנו נדאג ליצור עימו קשר לבחירה מחודשת.

לימודי מדע וטכנולוגיה, אף שהם תובעניים, מציגים אתגר ומספקים הנאה. תלמידים הלומדים במסלולים הללו מתנסים בלמידה מעשית במעבדה, מבצעים מחקרים, בונים דגמים של מכשירים אלקטרוניים וכותבים תוכנות מחשב מורכבות.

הבחירה במסלולים המדעיים-טכנולוגיים מאפשרת להבין טוב יותר את העולם המדעי-הטכנולוגי הסובב אותנו. הבחירה במסלולים אלה מציעה לימודים מעניינים ומאתגרים ומעבר לכך סוללת את הדרך להשתלב בתעשייה ובמחקר בישראל.

התכנית מעודדת את  התלמידים להצטרף ללימודי המדע והטכנולוגיה כדי לפתוח יותר אפשרויות לעתיד- זו השפה של הדור הבא!

        

bottom of page