למה ביולוגיה?

 

​במיוחד היום כדאי להתמחות בביולוגיה מפני ש:

  • לימוד ביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו כאדם, על מהות קשריו עם הסביבה בה הוא חי ועל יחסי הגומלין שבינו לבין סביבתו.

  • לימוד ביולוגיה מאפשר לראות את החוקיות, ההרמוניה, הניגודים והיופי של העולם הסובב אותנו ועשוי להכשיר את הלומד לחיות בתבונה, לשמור על סביבתו וליהנות ממנה.

  • בהוראת הביולוגיה משולב ידע תכני עם הקניית מגוון מיומנויות (כגון, מיומנויות חקר וחשיבה ביקורתית, מיומנויות איתור מידע ועיבודו) וערכים חשובים (כגון, כבוד האדם, קדושת החיים, אהבת הארץ ונופיה).

  • פריצות הדרך המשמעותיות שהתפרסמו לאחרונה, כמו פענוח גנום האדם ויצורים אחרים,  מצביעות על כך שהמאה הנוכחית תהייה המאה של הביולוגיה!!

  • כבר היום הביולוגיה ניצבת בחזית המקצועות המדעיים. מדי יום מתפרסמים בארץ ובעולם הישגים חשובים במחקר הביולוגי ואלה מיושמים ברפואה, בחקלאות ובתעשייה הטכנולוגית והביוטכנולוגית

מה בתוכנית הלימודים?
הנושאים שילמדו הם במגוון תחומים, לדוגמה: מבנים ותהליכים בתאים בכלל ובמיקרואורגניזמים בפרט (נגיפים וחיידקים), אקולוגיה, אבולוציה, רבייה בצמחים ובבעלי חיים בדגש על האדם, תורשה (גנטיקה) כולל חידושים בתחום ההנדסה הגנטית ויישומם בכל תחומי החיים.
לימוד והבנה של מרכיבי החקר יתבצע תוך קריאת מאמרים וניתוחם, ביצוע תצפיות בשדה ועריכת ניסויים במעבדה. תידרש הכנת עבודת חקר במעבדה במסגרת עבודת הביוחקר.

חלוקת התכנים בביולוגיה היא 70% היבחנות חיצונית (חומר עיוני+מעבדה)  ו 30% היבחנות פנימית (ביוחקר).