מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה 

מבחן קבלה למגמת הנדסת תוכנה

המבחן הנו אחד התנאים לקבלה למגמה.

למבחן יכולים לגשת אותם התלמידים המשובצים מראש למגמה.

המבחן יתקיים ביום ראשון 30 באוגוסט בשעה 12:00 בתיכון "אחד העם".

המבחן הנו עם חומר פתוח אך לא ניתן להשתמש במחשב הניתן לתכנות.

 

חשוב להדגיש - המבחן יבנה על בסיס מקורות המידע המוגדרים במסמך זה בלבד. כל תשובה שתתבסס על נתונים שאינם מהוגדר כאן - לא תתקבל גם אם היא נכונה והקוד שהתלמיד כתב עובד.

 

הנושאים למבחן

בברכה, 

זיו יהלום וצוות הנדסת תוכנה בתיכון "אחד העם"

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089