בתחום הקוגניטיבי, לימודי - העשרה ופרויקטים ייחודיים