top of page
פרוייקט השאלת ספרים

הורים יקרים של כיתות ט', י', ו-י"א שלום רב,

רכישת ספרי לימוד מהווה תמיד הוצאה גדולה ומשמעותית עבור כל משפחה. אנו מביאים בפניכם את ההזדמנות להשתלב בפרויקט השאלת ספרי הלימוד שיערך בבית ספרנו על פי הנחיות משרד החינוך ובתיאום עם מינהל החינוך העירוני. משמעות הפרויקט הינה, כי  במקום הרכישה  המסורתית- אישית של ספרי הלימוד, יתבצע הליך מרוכז של השאלת ספרים והחזרתם לבית הספר בסוף שנת הלימודים. 
הפרויקט נועד להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד. חשוב להדגיש כי ספרי הלימוד שבידכם מהווים את הבסיס לפרויקט ההשאלה ולכן הצלחת הפרויקט מותנית בשמירה על הספרים שברשות ילדיכם. אנו מאמינים כי בכך נוכל לתרום לערך של כבוד לספר ותחושת אחריות אישית לרכוש שאמור לשרת את הכלל.


תנאי הצטרפות לתכנית 

מכתב שנשלח להורים בנוגע לתוכנית

ניתן לשלם לפרוייקט השאלת ספרים בכרטיס אשראי דרך הקישור הבא https://www.minipay.co.il/pages/Schools1.aspx

 

 

bottom of page