top of page

נהלי הספריה

 

הספריה עומדת לרשות התלמידים צוות המורים והעובדים.

זכות השאלת ספרים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מקורא לקורא

השאלת ספרים בעמדת הספרנית בלבד. חל איסור מוחלט לשאול ספר מהספריה בהעדר הספרנית.

תלמיד רשאי לשאול ספר באנגלית. ספר קריאה בעברית וספר עיון.

ספר קריאה עברית ואנגלית לתקופה של חודש וספר עיון לשבוע בלבד.

הספרניות שומרות לעצמן את הזכות להשאיל יותר מהרשום או פחות בהתאם לשיקול דעתן.

ניתן לקבל הארכה במידה והספר לא נדרש ע"י אחרים .

כל תלמיד יכול להציע לספרנית ספרים חדשים לרכישה. הפריט ירכש בהתאם לצורך ביקוש ולתקציב שיש בקופה .

לספריה לא נכנסים עם אוכל מסטיקים וממתקים שונים.

בספריה לא רצים משתוללים וצועקים.

עמדות המחשב והאינטרנט נועדו בראש ובראשונה למטרות לימודיות. ולכן ניתנת קדימות לתלמידים המעוניינים להכין עבודה או שיעורי בית .

אם יש תקלה במחשבים יש לפנות לספרנית. אסור לנסות לתקן תקלה לבד .

שימוש לא תקין במחשב או כל הפרה של כללי העבודה במחשב ובאינטרנט תגרום לטיפול משמעתי ולהרחקה מן הספריה .

בספריה יש מכונת צילום שמופעלת רק באמצעות כרטיסיית צילום שניתן לרכוש במזכירות. אי אפשר להשתמש במטבעות.

התלמידים והצוות מתבקשים להישמע להוראות ולכבד את הכללים .

bottom of page