top of page

כללי רישום ביבליוגרפי

 

עבודת גמר מסתמכת על מקורות מידע שונים: ספרים, מאמרים (מתוך כתבי עת או ספרים), אתרי אינטרנט ועוד.

נתוני המקורות -שם מחברן או עורך

כותר(שם ספר או מאמר)

מקום ההוצאה לאור

שם ההוצאה לאור

תאריך הפירסום

כל אלה מהווים רישום ביבליוגרפי. רישומיים ביבליוגרפיים יש לחבר ברשימה ביבליוגרפית של מקורות מידע הממוקמת בסוף העבודה.

 

ספרים רושמים לפי הסדר הבא:

שם משפחה, שם פרטי של מחבר\ים,עורך\ים

שנת ההוצאה

שם מלא של הספר (באותיות מודגשות)

שם מתרגם, צלם וכו'

מספר מהדורה (החל ממהדורה שנייה)

מספר כרכים

שם סדרה

מקום ההוצאה

שם ההוצאה:

מחבר יחיד:

גורן, דינה (1993), תקשורת ומציאות, ירושלים: כתר.

שני מחברים:

שהם, גיורא, וגיורא רהב (1984), אות קין, ירושלים: שוקן.

 

מאמר בתוך כתב עת רושמים בסדר הבא:

שם משפחה, שם פרטי של מחבר המאמר

שנת הוצאת הגיליון

שם המאמר בגרשיים

שם כתב העת באותיות מודגשות

מספר הכרך והגיליון

מספר העמודים של המאמר (עמוד ראשון ואחרון )

לדוגמא:

אדוני ,חנה (תשנ"ב),”המשכיל הישראלי החדש-דפוסים של

המשכיות ושינוי בהרגלי הקריאה של האוכלוסיה היהודית בישראל" יד לקורא כ"ו,

ב: 52-64 

 

ערך מתוך אנציקלופדיה. לקסיקון מילון -רושמים בסדר הבא:

שם משפחה ופרטי של מחבר הערך

שנת ההוצאה של האנציקלופדיה \מילון

שם הערך בגרשיים

שם הספר באותיות מודגשות

מספר מהדורה

מקום הוצאה

שם ההוצאה

מספר כרך ועמודים

לדוגמא:

אשתור, אלי (תשל"ז) ”אלכסנדריה" האנציקלופדיה העברית, תל אביב: החברה להוצאת אנציקלופדיות. כרך ג': 638-675.

 

מקור מתוך האינטרנט רושמים בסדר הבא:

שם משפחה, שם פרטי של מחבר או עורך.

תאריך מלא של הפרסום בסוגריים

שם האתר או המאגר באותיות מודגשות.

מספר עמודים (אם יש)

כתובת האתר.

 

דוגמא לפרסום מתוך אתר מקצועי  Portuguese language page  (1 may 1997). U.of Chicago

  

 הדרכה לאיתור ספרים וחיפוש במאגר

 

מצגת Powerpoint בנושא שיטת המיון של דיואי בספריה

 לצפייה במצגת לחץ כאן

bottom of page