top of page

חינוך חברתי

פתיחת תשע"ט

ההכות הגיעו לשיאהן ב-17 לחודש ספטמבר. משפחות תיכון "אחד העם" התגייסו לתרומת מצרכי מזון. תלמידים רבים נענו לקריאה להשתתף במסורת התרומה לקראת החגים.

תודה ענקית לכולם, לכל אחת ואחד שהתגייס למבצע בחפץ לב.

ביחד הצלחנו לאגוד 20 ארגזים עשירים במצרכים שונים עבור משפחות שקשה להן כלכלית.

על מאמץ הארגון והשינוע נצחו תלמידי כיתה י"א 5 ורעות שר בוטרמילך המחנכת. 

שנה טובה וחג סוכות שמח
bottom of page