אקדמיה בתיכון

בית ספרנו נבחר

מצטרפים לאקדמיה בתיכון ומתחילים ללמוד לתואר ראשון

האוניברסיטה הפתוחה, משרד החינוך ועיריית פתח תקוה
מזמינים אתכם תלמידים מצטיינים מכיתות ט-יב להצטרף לתלמידים שכבר לומדים בהצלחה

בתוכנית אקדמיה בתיכון

   
מהי אקדמיה בתיכון?

תוכנית שמפעילה האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם משרד החינוך זו השנה השישית ברציפות

תלמידי תיכון מצטיינים לומדים לתואר ראשון (.B.A) במהלך לימודיהם בתיכון

התוכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ט-יב בעלי מוטיבציה והישגים גבוהים

מהם היתרונות של אקדמיה בתיכון באוניברסיטה הפתוחה?

צבירת נקודות זכות לתואר ראשון (.B.A)

אפשרות להמרת קורסים אקדמיים לציון בגרות

מפגשים במכללת העיר פתח תקוה בשעות אחר הצהרים או מפגשים מקוונים, תוך שמירה על מסגרת

בית הספר

מפגש חשיפה לתוכנית ייערך
ביום חמישי, כה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעה 19:00
במכללת העיר פתח תקוה, רחוב שחם 64

המפגש במעמד נציגי משרד החינוך

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089