top of page

אקדמיה בתיכון

בית ספרנו נבחר

מצטרפים לאקדמיה בתיכון ומתחילים ללמוד לתואר ראשון

האוניברסיטה הפתוחה, משרד החינוך ועיריית פתח תקוה
מזמינים אתכם תלמידים מצטיינים מכיתות ט-יב להצטרף לתלמידים שכבר לומדים בהצלחה

בתוכנית אקדמיה בתיכון

   
מהי אקדמיה בתיכון?

תוכנית שמפעילה האוניברסיטה הפתוחה בשיתוף עם משרד החינוך זו השנה השישית ברציפות

תלמידי תיכון מצטיינים לומדים לתואר ראשון (.B.A) במהלך לימודיהם בתיכון

התוכנית מיועדת לתלמידים בכיתות ט-יב בעלי מוטיבציה והישגים גבוהים

מהם היתרונות של אקדמיה בתיכון באוניברסיטה הפתוחה?

צבירת נקודות זכות לתואר ראשון (.B.A)

אפשרות להמרת קורסים אקדמיים לציון בגרות

מפגשים במכללת העיר פתח תקוה בשעות אחר הצהרים או מפגשים מקוונים, תוך שמירה על מסגרת

בית הספר

מפגש חשיפה לתוכנית ייערך
ביום חמישי, כה באייר תשע"ט, 30 במאי 2019, בשעה 19:00
במכללת העיר פתח תקוה, רחוב שחם 64

המפגש במעמד נציגי משרד החינוך

bottom of page