היסטוריה

Tropical Shapes

סילבוס תכנית לימודים בהיסטוריה כיתות י

Multicolor Laser Light Art

סילבוס תכנית לימודים היסטוריה כיתות יא

Bubbles

מאגר שאלות בנושא השואה ומלחמת העולם השנייה

Abstract Wash

שאלות תרגול וחזרה בנושא לאומיות

פרק 1 - מאגר שאלות בגרות לקראת בחינת המתכונת

Trashy

פרק 2 - מאגר שאלות בגרות לקראת בחינת המתכונת

פרק 3 - מאגר שאלות בגרות לקראת המתכונת

פרק 4 - מאגר בחינות הבגרות לקראת המתכונת

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089