top of page

זבדי יואל

 

 
 
 
"המכתב האחרון… 8.6.67 אבא ואמא היקרים שלום רב, שמחתי מאד לקבל אתמול את מכתבכם ולשמוע שאצלכם הכל בסדר ושכולכם מרגישים בטוב. אף אצלי הכל קשורה ואני מרגיש מצוין. איך עברו עליכם שלושת הימים האחרונים? אני מקווה שדלא הוטרדתם במיוחד ע"י אזעקות למיניהן, ואני מניח שהחיים אצלכם נמשכו במהלכם הרגיל. אני מקווה שעכשיו נוכל להתראות בקרוב ולנסוע יחד לביקור בירושלים העתיקה ובכל שאר המקומות הקדושים, שמילדות חלמתי לנסוע ולבקרם. רק דבר אחד מצערני עד מאד והוא שסבא לא זכה להגיע לרגע גדול ונשגב זה. הואר תמיד חלם שיום אחד יוכל לנסוע אתי לבקר בכל אותם מקומות שהם שוב שלנו. הוא תמיד אמר שיום אחד נוכל לבקר הכל המקומות הללו. חבל שהוא איננו ואינו יכול לבוא איתנו לטיול. שמחתי לקבל את שורותיה של גילי ןלשמוע על כל חויותיה הגדולות במלחמה הזו. אני מקוה שהיא מרגישה בטוב. מה נשמע אצל יורם? מסרו ד"ש חם לגילי ויורם, וד"ש חם ומיוחד לסבתא. אסיים היום, בתקוה להתראות בקרוב ולשמוע מכם. נשיקות, יואל."
bottom of page