top of page
14731327_1584032438571738_4929683378404550100_n
14731206_1584032491905066_3773161222265654207_n
14729242_1584032661905049_7292782661018603881_n
14718816_1584032461905069_760904353668503172_n
14718701_1584032901905025_3611155458855431992_n
14702374_1584032928571689_33745673318257249_n
14695610_1584032951905020_4468551646301571679_n
14670609_1584032865238362_370245780557258689_n
14671369_1584033028571679_8931106649429730028_n
14680671_1584032761905039_8737390003774220459_n
14681590_1584032925238356_2093673343345845489_n
14681690_1584032818571700_3311154402178707869_n
14681736_1584032771905038_5051242583354156292_n
14681765_1584032845238364_5261645558477748785_n
14681739_1584032788571703_4023102379368039626_n
14657277_1584032465238402_8729066478632248825_n
14642071_1584032618571720_3245840323515652395_n
14641918_1584033041905011_1941954367698741046_n
14639853_1584032621905053_8953656209108828079_n
14731347_1584032748571707_4474502672086309881_n

משלחת פולין

 

מערכת החינוך בישראל רואה את עצמה מחוייבת להנחיל את מלוא המשמעויות ההיסטוריות, המוסריות והחינוכיות של הגורל היהודי והאנושי, - לילדינו המתבגרים, שעתידים לעצב את  מדינת ישראל ולדאוג להמשך קיומו של עם ישראל במדינתו.

 

המסע לפולין מהווה שיא של תהליך פדגוגי המתקיים בבית הספר במסגרת

לימודי תולדות עם ישראל בכלל ונושא שואת יהדות אירופה בפרט.

הנחלת זכרון השואה והמאורעות באותה תקופה מהווים אתגר חינוכי חשוב.

 

היציאה לפולין היא יציאה למסע אתגרי וקשה. מסע שיש בו מחוייבות נפשית ורוחנית, אך בעזרת הכנה אינטנסיבית מפיקים התלמידים את המרב ממנו.

 

 התלמידים והצוות הבוגר במסע נפגשים עם העולם הנורא של האתמול ומתייחדים עם זכרם של קדושים, בני עמנו, שנטבחו, רק משום היותם יהודים.

 

המורה המלווה את תלמידיו במסע הינו מנהיג חינוכי, המוביל את תלמידיו ומשמש להם דוגמא ומופת לקראת חוויה ערכית-לימודית מעצבת.

 

בני הנוער מבקרים באתרי מחנות ההשמדה שהקימו הנאצים ועוזריהם המעלים שאלות ותהיות רבות בדבר מהות החיים וטבע האדם. מסע זה נועד לחזק את שייכותם של התלמידים לעם ישראל ואת זיקתם למורשתו ולדורותיו.

 

בעת סיורם של התלמידים בין החורבות של מחנות ההשמדה זוכרים הם כי  יש לאן לחזור! וכי כאן, בארץ הזאת, המולדת, נבנה המקלט לבני העם היהודי.

 

 

מידע על משלחת פולין 2017

        

bottom of page