top of page

תוצאות בחירות 28 באוקטובר 2019

 המועצה - תיכון אחד העם פ"ת

ראשי צוותים
נציגי בית הספר במועצה העירונית

* שאר התפקידים ייבחרו בשבוע הבא: דובר, מזכיר/ת, מבקר וחלוה לצוותים.

* השתתפו בהצבעות 40 נציגים מתוך 58 הנציגים הרשומים (מעל 66%).

וועדות

וועדת אתיקה ומשפט

פעילות מול הנהלת בית הספר

תקנון

נהלים

VIEW MORE

וועדת דוברות ושיווק

פרסום, שיווק וחשיפת פעילות המועצה בקהילת התלמידים וקהילות נוספות

VIEW MORE
Karaoke

וועדת הווי ואקלים

ארועים מיוחדים ונראות בית הספר, מתקני, קישוט, חדר מיקרוגל ותכנית ביסוס האקלים

VIEW MORE
Truck Bed Guitar Session

וועדת נוער וקהילה

שיתוף פעולה באירועים עם תיכונים, בתי ספר אחרים והעיר פתח תקווה

VIEW MORE
Graph on Computer

צוות ביקורת

ביקורת ובקרה על פעילות הוועדה

VIEW MORE
bottom of page