תוצאות בחירות 28 באוקטובר 2019

 המועצה - תיכון אחד העם פ"ת

ראשי צוותים
נציגי בית הספר במועצה העירונית

* שאר התפקידים ייבחרו בשבוע הבא: דובר, מזכיר/ת, מבקר וחלוה לצוותים.

* השתתפו בהצבעות 40 נציגים מתוך 58 הנציגים הרשומים (מעל 66%).

וועדות

וועדת אתיקה ומשפט

פעילות מול הנהלת בית הספר

תקנון

נהלים 

וועדת דוברות ושיווק

פרסום, שיווק וחשיפת פעילות המועצה בקהילת התלמידים וקהילות נוספות
 

וועדת הווי ואקלים

ארועים מיוחדים ונראות בית הספר, מתקני, קישוט, חדר מיקרוגל ותכנית ביסוס האקלים 

וועדת נוער וקהילה

שיתוף פעולה באירועים עם תיכונים, בתי ספר אחרים והעיר פתח תקווה

צוות ביקורת

ביקורת ובקרה על פעילות הוועדה