top of page

כיתות וירטואליות

 

למה מדעי המחשב?

מדעי המחשב(ה)              

 

מדעי המחשב הוא נושא הנלמד כמקצוע מוביל ממספר שיקולים משמעותיים ביותר.
"אוצר הטבע" היחיד שבו יש למדינת ישראל סיכוי להתמודד על מקום מכובד
בעולם הנו רמתם של המהנדסים והטכנאים שהיו בה. במיוחד במקצועות עתירי מחשוב.
הרצון לדעת- מתוך הסקרנות להכיר את העולם בו אנו חיים נפתח את ההבנה שלנו ומתוך כל תצמח הנאה אינטלקטואלית גדולה.

האתגר הגדול בלימוד מחשבים דורש מאמץ מחשבתי. לימוד מדעי המחשב הוא ספורט המוח.
אין תחום היום שאינו נעזר במחשב. הצלחה במדעי המחשב מאפשרת למציאת עבודה מעניינת ומתגמלת ביותר.

משום כך תכנית לימודי מדעי המחשב מכינה ומכשירה את תלמידיה ללימוד העקרונות של מערכות ממוחשבות ומדגישה עקרונות שעומדים במבחן הזמן. הלימודים מקנים לתלמידיה יכולת חשיבה מופשטת, מיומנות לניתוח ופתרון של בעיות ומושגי יסוד בתכנון מערכות ממוחשבות ומערכות מידע.

תכנית הלימודים כוללת לימוד 5 יחידות לימוד המורכבת מלימודי יסודות התכנות בשפת C# ויחידת מעבדה- בכיתה יא'. יחידת המעבדה נלמדת כמשימת חקר ומהווה 30% ממרכיב הסופי בציון הבגרות. בכיתה יב'  מרחיבים התלמידים את הידע בלימוד מתקדם של עקרונות התכנות במבני נתונים ומודלים חישוביים. בתום לימודם בכיתה יב נבחנים התלמידים בבחינת בגרות המסכמת את הלימודים העיוניים והמעשיים בשפת C# . בחינה זו מהווה 70% מציונם הסופי בתעודת הבגרות.

בנוסף אנו שותפים בלימודים במכון ויצמן במסגרת תכנית אקדמיה ותעשיה. עשרה תלמידים מצטיינים הלומדים מדעי המחשב יכולים ללמוד בשיתוף אנשי אקדמיה ותעשיה ולפתח פרויקט בתכנון מערכות שיזכה אותם אותם ב 5 יחידות נוספות תחת כותרת תיכון ותכנות מערכות.

להתראות במגמת מדעי המחשב(ה)

bottom of page