סייבר גאוגרפיה

סייבר 
גאוגרפיה
כשמציאות גאוגרפית

ומרחב קיברנטי נפגשים

 

למה גאוגרפיה?

 

המגמה מיועדת לתלמידים הרוצים להרחיב אופקים ולהכיר עולמות רחוקים וקרובים.

 

ייחודו של מקצוע הגיאוגרפיה :

  • מקצוע אקטואלי

  • מקנה ראיה רב תחומית מערכתית

  • הבנת קשרי גומלין

  • הרחבת אופקים

  • התמודדות עם עולם משתנה

  • למידה משמעותית אינטראקטיבית: עבודות חקר, PBL למידה מבוססת פרוייקטים,  צפיה בסרטים וסיורים לימודיים.

מקצוע זה חוקר את המרחב בכדור הארץ, את התופעות הפיזיות והאנושיות הקיימות בו ומחפש את הקשרים בין מכלול התופעות, תוך שימוש בידע ממדעים שונים.

במסגרת לימודי הגיאוגרפיה מושם דגש על פעולת הגומלין וההשפעות ההדדיות

שיש לסביבה על האדם ולהיפך, השפעת האדם על הסביבה והיכולת שלו לשנות את הנעשה על פני כדור הארץ.

מקצוע הגיאוגרפיה מבוקש בענפים רבים במשק הישראלי. במשרדי תכנון אזורי  פיתוח, בתוכניות מתאר ובינוי ערים. במשרדי הממשלה: בחקלאות, תעשיה,  תחבורה , ותיירות.

בתכנית הלימודים:

בתוכנית הלימודים נלמדים נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם:

  • שינויי אקלים והתחממות גלובלית

  • תהליך הגלובליזציה והשפעתו על תופעות ותהליכים כלכליים ותרבותיים.

  • היבטים של תכנון ופיתוח מרחבי, ובכלל זה פיתוח בר- קיימא.

  • נתי"ב - ניתוח תופעות יסוד במרחב, ארץ-ישראל  מזרח תיכון ועוד.

גיאוגרפיה הוא מקצוע המקנה 5 יחידות לימוד ומזכה בבונוס.