top of page

סייבר גאוגרפיה

סייבר 
גאוגרפיה

סייבר גאוגרפי מחבר בין מציאות גאוגרפית בשטח למרחב קיברנטי בסביבת רשת דיגיטלית, סייברספייס. הטכנולוגיה הדיגיטלית וחקירת תוואי השטח מקדמת איתור ואיסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח והצגה במערכות גאוגרפיות (G.I.S).

שיתוף פעולה עם יחידת המיפוי של חיל המודיעין, המרכז למיפוי ישראל, המועצה לישראל יפה וחברת סיסטמטיקס מאפשרים לנו בתיכון "אחד העם" להוביל למידה בהתאם לתקנים העדכניים ביותר בענף ואתם הכרה של 40% מציון הבגרות.

מגמת סייבר גיאוגרפיה נבחרה זו השנה השלישית לפורצת דרך בתחום. הלמידה מתנהלת בסביבה ממוחשבת המושתת על עקרונות גיאוגרפיים. 

הלמידה משלבת עבודה בסביבות:

GOOGLE MAPS, GOOGLE EARTH, G.I.S ONLINE.

כשמציאות גאוגרפית

ומרחב קיברנטי נפגשים

VR Headset

התלמידים חוקרים את המרחב הגיאוגרפי הקרוב אליהם, מעלים שאלת חקר העוסקת בתחום התכנון העירוני, ממפים את המרחב הקיים בעזרת מערכות מיפוי גיאוגרפיות (GIS) ומעלים פתרונות אפשריים.

 

ביום שיא של סייבר גיאוגרפיה עבודות התלמידים מוצגות כפוסטרים ומצגות. מומחי GIS מוזמנים להרצאות בפני התלמידים.

 

למה גאוגרפיה?

 

המגמה מיועדת לתלמידים הרוצים להרחיב אופקים ולהכיר עולמות רחוקים וקרובים.

 

ייחודו של מקצוע הגיאוגרפיה :

  • מקצוע אקטואלי

  • מקנה ראיה רב תחומית מערכתית

  • הבנת קשרי גומלין

  • הרחבת אופקים

  • התמודדות עם עולם משתנה

  • למידה משמעותית אינטראקטיבית: עבודות חקר, PBL למידה מבוססת פרוייקטים,  צפיה בסרטים וסיורים לימודיים.

מקצוע זה חוקר את המרחב בכדור הארץ, את התופעות הפיזיות והאנושיות הקיימות בו ומחפש את הקשרים בין מכלול התופעות, תוך שימוש בידע ממדעים שונים.

במסגרת לימודי הגיאוגרפיה מושם דגש על פעולת הגומלין וההשפעות ההדדיות

שיש לסביבה על האדם ולהיפך, השפעת האדם על הסביבה והיכולת שלו לשנות את הנעשה על פני כדור הארץ.

מקצוע הגיאוגרפיה מבוקש בענפים רבים במשק הישראלי. במשרדי תכנון אזורי  פיתוח, בתוכניות מתאר ובינוי ערים. במשרדי הממשלה: בחקלאות, תעשיה,  תחבורה , ותיירות.

בתכנית הלימודים:

בתוכנית הלימודים נלמדים נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם:

  • שינויי אקלים והתחממות גלובלית

  • תהליך הגלובליזציה והשפעתו על תופעות ותהליכים כלכליים ותרבותיים.

  • היבטים של תכנון ופיתוח מרחבי, ובכלל זה פיתוח בר- קיימא.

  • נתי"ב - ניתוח תופעות יסוד במרחב, ארץ-ישראל  מזרח תיכון ועוד.

גיאוגרפיה הוא מקצוע המקנה 5 יחידות לימוד ומזכה בבונוס.

bottom of page