top of page
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0029
 

למה כימיה?

מקצוע הכימיה מעמיד במרכזו את מבנה החומרים, את תכונותיהם ואת השימושים השונים, שעושה בהם האדם – שימושים יומיומיים, תעשייתיים וטכנולוגיים. הכימיה משמשת כבסיס לתחומים שונים בעולמנו. לדוגמא, ברוקחות – חקר תרופות וחיסונים. ברפואה – חקר התהליכים הכימיים השונים המתרחשים בגוף, פעילות האנזימים, הויטמינים וההורמונים. באקולוגיה – חקר התהליכים המתרחשים בסביבה ויחסי הגומלין ביניהם. בחקלאות – חקר ניצול הקרקע ושימוש בדשנים שונים על מנת להגדיל ולשבח את היבולים. בגיאולוגיה – חקר תהליכים המתרחשים במעבה האדמה, התפרצויות געשיות, תיארוך של תקופות גיאולוגיות ואיתור מחצבים. בארכיאולוגיה – זיהוי ותיארוך של ממצאים ארכיאולוגיים שונים. בהנדסת חומרים – פיתוח חומרים בעלי תכונות ייחודיות, כמו פולימרים מוליכים. בתעשיית הטקסטיל – יצירת בדים בעלי תכונות מיוחדות וגוונים חדשים. בהנדסת המזון – הארכת זמן "חיי מדף" של חומרים שונים וייצור של מגוון רחב של מוצרי מזון חדשים. בתעשיית הפלסטיק – חקר וייצור של חומרים המיועדים לכל תחומי חיינו. תעשיית האלקטרוניקה והמיקרואלקטרוניקה – חקר וייצור של פוטורזיסטים, מרכיבים חשובים בייצור השבבים האלקטרוניים.

 

במקצוע הכימיה משולבים תחומי מדע שונים כפיסיקה מודרנית, הנדסה, אקולוגיה ומתמטיקה. הכימיה אף משמשת כבסיס ללימודי ביולוגיה מולקולרית , ביוכימיה, ביוטכנולוגיה , רפואה , תעשיית התרופות הנדסת וחומרים וכיו'.

ששה פרסי נובל בשנים האחרונים (מתוך 12 ) הוענקו לחוקרים מישראל ולילידי ישראל בתחום הכימיה .

מטרות הוראת הכימיה:

1 . הכרת דרכי החשיבה של השיטה המדעית בכלל והכימיה בפרט.

2 . הכרת מבנה החומרים והשימושים השונים שלהם.

3 . הכרת התעשייה הכימית, המספקת את הדרישה ההולכת וגוברת למתכות, מקורות אנרגיה, מוצרי הלבשה וכד'.

מטרות אלה מושגות הן בעזרת לימוד התיאוריה בכיתה, והן ע"י התנסות ישירה במעבדות משוכללות וחדישות. כמו כן נעשה שימוש מסייע בתוכנות ולומדות במחשב, מצגות ומעבדות ממוחשבות ושימוש באינטרנט. התלמיד לומד להכיר את תהליך החקר המדעי ברמת המאקרו, המיקרו והסמל.

מה בתוכנית הלימודים?

תוכנית הלימודים בהיקף של 5 יח"ל מכילה 4 יחידות עיוניות ויחידת מעבדה אחת.

  • תלמידי המגמה נבחנים בסוף כיתה י"א בבחינה בכתב על 3 יח"ל מתוך 5 ובסוף כיתה י"ב על יחידת לימוד נוספת. יחידת המעבדה מוערכת בהערכה מתמשכת. התלמידים מציגים את תיק העבודות במהלך כיתה י"ב ומוערכים ע"י המורה המלמד ובוחן חיצוני, בשיחה בע"פ.

  • לאור הרפורמה חלוקת התכנים בכימיה היא 70% היבחנות חיצונית ו 30% היבחנות פנימית.הליבה ובסיס הידע של המקצוע נכללים ב 70% בעוד שהתכנים שבהם הכימיה משמשת כצומת בין המדעים נכללים במסגרת ה- 30% לשם הרחבה והעמקה. יח"ל בגרות בכימיה מהוות 5 "יחידות מדעיות" מתוך ה – 9 הנדרשות ע"י הטכניון וע"י פקולטות למדעי הטבע וההנדסה באוניברסיטאות. הן גם מקנות בונוס של 20 נקודות לציון הבגרות בכימיה. 

מה בתוכנית הלימודים?

תוכנית הלימודים בהיקף של 5 יח"ל מכילה 4 יחידות עיוניות ויחידת מעבדה אחת.

  • תלמידי המגמה נבחנים בסוף כיתה י"א בבחינה בכתב על 3 יח"ל מתוך 5 ובסוף כיתה י"ב על יחידת לימוד נוספת. יחידת המעבדה מוערכת בהערכה מתמשכת. התלמידים מציגים את תיק העבודות במהלך כיתה י"ב ומוערכים ע"י המורה המלמד ובוחן חיצוני, בשיחה בע"פ.

  • לאור הרפורמה חלוקת התכנים בכימיה היא 70% היבחנות חיצונית ו 30% היבחנות פנימית.הליבה ובסיס הידע של המקצוע נכללים ב 70% בעוד שהתכנים שבהם הכימיה משמשת כצומת בין המדעים נכללים במסגרת ה- 30% לשם הרחבה והעמקה. יח"ל בגרות בכימיה מהוות 5 "יחידות מדעיות" מתוך ה – 9 הנדרשות ע"י הטכניון וע"י פקולטות למדעי הטבע וההנדסה באוניברסיטאות. הן גם מקנות בונוס של 20 נקודות לציון הבגרות בכימיה. 

bottom of page