top of page
ספרות אחד העם.png

פרוייקט השירה בספרות נולד מתוך רצון לקיים הערכה חלופית משמעותית, ומתוך המציאות הבלתי אפשרית שנוצרה בתקופת הקורונה בה מרבית הלמידה נעשתה מרחוק. הלמידה מרחוק פתחה לנו צוהר לכלים דיגיטליים רבים ולצורות חדשות ללמידה עצמאית ושיתופית. חשבנו שניתן לנצל את ההזדמנות הזאת ליצור למידה משמעותית באמצעות פיתוח כלים חדשים אלו.

התלמידים בכל כיתות הספרות בשכבת י' התחלקו לקבוצות, כאשר כל קבוצה קיבלה משימה ליצור תוצר אשר באמצעותו ניתן ללמד בדרך חדשה, מעניינת וטכנולוגית שיר בספרות. לכל קבוצה ניתן שיר, אך מרגע זה הבחירה מה לעשות איתו היתה של התלמידים בלבד.

התלמידים עבדו בקבוצות, חקרו את השיר, ניתחו אותו, העלו הצעות ורעיונות כיצד ניתן להציג אותו בדרך מיוחדת ומקורית. כל קבוצה הגישה את ההצעה שלה לאישור המורה, ולאחר שקיבלה אישור הכינה פרזנטציה על ההצעה עבור הכיתה, אשר בתורה הביעה ביקורת על ההצעה. לאחר שגובש הרעיון הסופי, יצאו התלמידים להפיק את התוצר שלהם. התוצר עבר הגשות ותיקונים ובסופו של דבר הוצג מול תלמידי הכיתה.

אנו מציגים לפניכם את המיטב מהתוצרים שהפקנו השנה. מכולם ניתן ללמוד משהו חדש על היצירות. חלקם מקוריים מאוד וחלקם משעשעים. כולם עבודה עצמאית ומעורבת של התלמידים.

bottom of page