top of page

 דברי יו"ר  ההורים

המסע לפולין הינו מסע שלא תשכחו לעולם.

מסע של ההיסטוריה של העם היהודי, מסע לכפרים השלווים והירוקים שהסתירו בתוכם רוע והרס. המקום בו התרחשה השמדה של מיליוני בני אדם.

אתם מתמודדים עם פרק שחור של אימה בתולדות העם היהודי.

לא יודעת האם בכלל ניתן להבין את טירוף השנאה.

תעברו דרך מחנות ההשמדה, תסתכלו במברשות השיניים, בזוגות הנעליים הרבים שנותרו מאחור כזכר, ותרגישו את הכאב, את הזוועות של אפלה אנושית.

האשמה היא לא רק בגרמניה הנאצית, אלא אף במדינות מסביב שמילאו פיהם מים.

זהו מסע אל העבר שמדגיש את הצורך והזכות לקיומה של מדינת ישראל. המדינה שלנו הוקמה בכדי לא לאפשר שואה נוספת.

חשיבותו הנוספת, היא בכך, כי בהפיכתכם לאזרחים וכנוער בעל ערכים ומידות, רוצה שתזכרו כי השואה יכולה היתה להימנע אם אנשים לא היו נותרים בשתיקתם, אלא זוכרים כי בני האדם שווים הם, ולכל אחד הזכות לחיים.

העריכו את חשיבות החיים, כי מה שנגזל מרבים כל כך בשואה הינו נכס לברי המזל.

שאו את המורשת בגאווה, זכרו את ההיסטוריה היהודית, ותלמדו מן העבר להווה ולעתיד.

במקומות בהם יש עוולות ואי צדק, היו אלו לצאת ולדרוש חמלה.

היו אנושיים, רודפי צדק, היו עטופים בטוב, חסד, חמלה ואהבה.

הפכו לחממה מתקנת עולם.

 

אנחנו מרחוק כל כך, מחבקים אתכם ומלווים אתכם למסע החיים.

הילה סטבסקי

bottom of page