לוח צלצולים - חטיבה

7:45  - 8:25    שעת בוקר

8:30  - 9:20    שיעור 1

9:20  - 10:05   שיעור 2

10:05 - 10:20  הפסקה

10:20 - 11:10   שיעור 3

11:10  - 12:00  שיעור 4

12:00 - 12:15   הפסקה

12:15  - 13:00  שיעור 5

13:00 - 13:45   שיעור 6

13:45  - 13:55  הפסקה

13:55  - 14:40  שיעור 8

14:40 -  15:25  שיעור 9