לוח צלצולים - חטיבה

07:45  - 08:25  שעת בוקר

08:30  - 09:20   שיעור 1

09:20  - 10:05   שיעור 2

10:05  - 10:25   הפסקה

10:25  - 11:10   שיעור 3

11:10  - 12:00   שיעור 4

12:00  - 12:15   הפסקה

12:15  - 13:00   שיעור 5

13:00  - 13:45   שיעור 6

13:45  - 13:55   הפסקה

13:55  - 14:40   שיעור 7

14:40 -  15:25   שיעור 8

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089