top of page
 

למה מזרחנות?

 • בעידן של שינויים תכופים באזור בו אנו חיים, גובר הרצון להכיר מקרוב את העמים השכנים, אלה היושבים במדינות ערב, מזוויות שונות: פוליטיקה, היסטוריה, תרבות וכו'. כמו כן, להכיר את שכנינו – הערבים אזרחי מדינת ישראל.

 •  

 • מטרת המגמה: הכרת העמים הקרובים אלינו והאזור המקיף אותנו. מערך הלימוד ישלב נושאים שונים ובהם: תרבות, דת, ספרות, היסטוריה גאוגרפיה ועוד. לימודי המזרח התיכון נועדו ליצור בקרב התלמידים מידה ניכרת של סקרנות והתעניינות באורחות החיים של שכנינו ובאקטואליה של מערכת היחסים המורכבת בין ישראל לבין מדינות ערב והעולם המוסלמי. בתקופה בה אנו חיים אסור להתעלם מהכוח העצום של האסלאם העולה מבחינה פוליטית, כלכלית ודתית בעולם.

 •  

 • נושאי הלימוד יכללו את תולדות הערבים והאסלאם, פרקים בתחומי הדת והתרבות ופרקים נבחרים בתולדות המזרח התיכון בעת החדשה. במסגרת זו ישולבו גם נושאים אקטואליים העוסקים בפוליטיקה אזורית כגון: האביב הערבי, מדינות האיזור, תופעת המדינה האסלאמית (דאע"ש), חמאס, חזבאללה, הרשות הפלסטינית ועוד. במסגרת הלימודים התלמידים יכתבו עבודת חקר בהיקף של 1 יח"ל בנושא מעניין שיבחר על  ידם.

 •  

 • "המזרחנים", בוגרי מגמת מזרחנות, יוכלו למצות את כישוריהם האינטלקטואליים והמחקריים  אותם ירכשו במהלך שנות לימודיהם בקשת רחבה של תפקידים ומקצועות בישראל ובחו"ל: במערכת הביטחונית (קהילת המודיעין – אמ"ן, מוסד, שב"כ, שב"ס ומשטרת ישראל), משרדי הממשלה השונים העובדים עם המגזר הערבי, משרד החוץ (הכנה לקראת קורס להכשרת הסגל הדיפלומטי של ישראל בעולם), מערכות תקשורת למיניהן אשר זקוקות לכתבים, עורכים ופרשנים בתחומי המזרח התיכון, המערכת האקדמית לסוגיה (מרצים ועובדי מחקר) וכן ארגונים העוקבים אחר התפתחויות אקטואליות במזרח התיכון.

 •  

 • מבנה ההיבחנות במגמה:

 • מגמת מזרחנות כוללת 5 יחידות לימוד (כולל בונוס אקדמאי):

 • 2 יחידות בגרות בכיתה י"א.

 • 2 יחידות בגרות בכיתה י"ב- בגרות פנימית.

 • יחידת בגרות - פנימית- עבודת חקר אישית בנושא אשר ייבחר על ידי התלמיד.

 • *אין חובה לצרף הרכב זה ללימודי הערבית. במסגרת המגמה לא נלמדת השפה. מקצוע זה מקנה בונוס כמקובל.

bottom of page