בטיחות רכיבת אופניים

הרצאה של השוטרת שמרית בנושא בטיחות רכיבה באופניים חשמליים. שכבת י׳0 צפיות