זכיה באולימפיאדת גיליס במקום הראשון

יונתן איגלר תלמיד יב4 וחבר נבחרת ישראל זכה במקום הראשון באולימפיאדת גיליס וקיבל מילגה ללימודי תואר ראשון אותם הוא מסיים השנה. 

יונתן זכה במקום הראשון באולמפיאדה במתמטיקה ע"ש גרוסמן בשלב ב' והאחרון. זו הזכיה השלישית שלו באולימפיאדתגיליס. הישג אדיר בפני עצמו. נדיר ביותר שתלמיד אחד יזכה באותה שנה בכל תחרויות האולימפיאדה במתמטיקה.

יונתן מסיים את לימודיו לתואר ראשון במתמטיקה בתכנית "בנו ארבל "במסגרת אוניברסיטת ת"א.

במקביל ללימודיו בתיכון יקבל השנה תואר ראשון במתמטיקה. 

הוא ציין והדגיש כי ביה"ס סייע לו לשלב בין הלימודים האקדמיים ללימודים בתיכון. ביה"ס גילה התחשבות , גמישות ואפשר לו לימודים במערכת שעות אישית.


48 צפיות

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089