top of page
  • hagoged

חמישה פרסים במכון וייצמן

תלמידי אחד העם מככבים באולימפיאדה במתמטיקה. גאווה גדולה לתלמידי אחד העם .

אלמוג ולד, מכיתה יב5 זכה במקום ראשון באולימפיאדה ארצית למתמטיקה במכון ויצמן ע״ש גיליס .

ענבר ולד מכיתה י׳4 זכה בציון לשבח.

באות המאה זכו התלמידות: ניקול גרוסמן מכיתה יב4 , אדל פטלקו וזיו רויטמן מכיתה י'4.

האולימפיאדה למתמטיקה על שם יוסף גיליס מטעם מכון ויצמן היא אחת התחרויות הארציות המאתגרות ויוקרתיות. מדי שנה משתתפים בה תלמידים המצטיינים במתמטיקה. כמאה משתתפים זוכים בפרסים שונים.

חמישה תלמידים מתיכון אחד העם זכו בפרסים. ברכות וכבוד גדול לתלמידינו ולתיכון אחד העם בהנהלת יעל בצלאל .46 צפיות0 תגובות
bottom of page