מוזאון המוסיקה

סיור עמ"ט כיתה יב 1 במוזיאון המוסיקה הישראלית בירושלים. 6.10.190 צפיות