סיור ליפו - מגמת תלמוד

מגמת תלמוד יא+ יב סיירה ביפו עם המדריך עופר רגב ושמעה על כארבעת אלפים שנות הסטוריה ביפו עם דגש על יפו היהודית והציונית.18 צפיות

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089