סיור מגמת ערבית

סיור מגמת ערבית כתות י׳ התקיים היום. הסיור היה ברמלה וכלל ביקור במסגד, המגדל הלבן, בריכת הקשתות והשוק.0 צפיות