top of page

 סיפורים קצרים

אדון זקן מאוד עם כנפיים ענקיות/ מרקס

אדון זקן מאוד עם כנפיים ענקיות/ מרקס- סיכום דיון

העיוורת / יעקב שטיינברג- נכתב ע"י ערן קצב

מספר 4 / יוסוף אידריס - נכתב ע"י ערן קצב

מספר 4/ יוסוף אידריס

האדונית והרוכל/ עגנון

האדונית והרוכל/ עגנון- מוטיבים

פרנהיים/ עגנון

שאלות לדוגמה על פרנהיים, סיפור אהבה והעיוורת - נכתב ע"י ערן קצב

תשובה לדוגמה על שאלת בגרות בעזרת הסיפור "פרנהיים" מאת עגנון - נכתב ע"י ערן קצב

תשובה לדוגמה על שאלת בגרות בעזרת הסיפור "העיוורת" מאת יעקב שטיינברג- נכתב ע"י ערן קצב פרנהיים- עגנון סיכום (אידית אשל)

אח קטן- סיכום 

חיזו בטטה- להורדה

 

 

 

 

 רומאן ונובלה

מוסיקת המקרה / פול אוסטר

קאטרינה/ אפלפלד

קאטרינה/ אפלפלד- מקוצר

הזקן והים/ המינגווי 

ארבע בתים וגעגוע/ אשכול נבו

ארבע בתים וגעגוע

 דרמה

אנטיגונה 

ביקור הגברת הזקנה

 

 שירה

 שירת ימי הביניים:

מבוא לשירת ימי הביניים ("כתב סתיו" "הים ביני ובינך")

מת אב ומת אלול / שמואל הנגיד- נכתב ע"י ערן קצב

ישנה בחיק ילדות / רבי יהודה הלוי- נכתב ע"י ערן קצב

כאבי רב / שלמה אבן גבירול- נכתב ע"י ערן קצב

פיגומים/ ארז ביטון

 

שירת המאה העשרים (שירה מודרנית) :

 

שני יסודות / זלדה

כאשר היית פה/ זלדה

לא כברוש / יהודה עמיחי- נכתב ע"י ערן קצב

לא רגעי שנת, טבע / שאול טשרניחובסקי- נכתב ע"י ערן קצב

ירושה / חיים גורי- נכתב ע"י ערן קצב

שיר זוהרה אלפסיה / ארז ביטון- נכתב ע"י ערן קצב

ירח/ אלתרמן

פגישה חצי פגישה/ רחל

 שיר אמי והנחל / אצ"ג

 

שירת ביאליק:

על השחיטה

על השחיטה- סיכום נוסף

לנתיבך הנעלם- נכתב ע"י ערן קצב

לא זכיתי באור מן ההפקר

לא זכיתי באור מן ההפקר- השלמה לסיכום השיר

הקיץ גווע

הקיץ גווע- השלמה

לבי במזרח

 

 

אוסף שאלות מבחינות בגרות על פרק השירה (מותאם למיקוד קיץ תשע"ב)

bottom of page