תשלומי הורים - חטיבה - שנה"ל  תשפ"ב

שלום רב לכם הורים יקרים,

ניתן לשלם תשלומי הורים בכרטיס אשראי באתר: CITYPAY - תשלומי הורים:

ל

לחצו על הקישור הבא:


במסך שיופיע הזינו את  ת.ז. של ההורה ואת ת.ז של התלמיד.

לחצו על: הזדהה, ועקבו אחר ההנחיות.