תשלומי הורים - חטיבה - שנה"ל  תשפ"א

שלום רב לכם הורים יקרים,

להלן פירוט התשלומים לשנה"ל תשפ"א

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר: CITYPAY - תשלומי הורים:

ל

לחצו על הקישור הבא:


במסך שיופיע הזינו את  ת.ז. של ההורה ואת ת.ז של התלמיד
.

לחצו על: הזדהה, ועקבו אחר ההנחיות.