תשלומי הורים - תיכון

שלום רב

תשלום בגין השאלת ספרי לימוד לקראת שנת הלימודים תשפ"א מתבצע באתר תשלומים, תיכון "אחד העם", מספר אתר 44010703

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=44010703

חשוב לציין כי תיכון "אחד העם" גובה את הסכום המאושר בלבד ע"י ועדת הכספים של הכנסת, ובכפוף להוראות משרד החינוך.

גם ועד ההורים והרשות אישרו חוזר זה.

מכיוון שאנחנו בעיצומן של פעילויות רבות. אבקשכם להזדרז ולהעביר את התשלום.

ניתן לשלם ישירות לגזברות בית הספר בהמחאות ע"פ הפירוט בגוך החוזר, או בתשלום בכרטיס אשראי 

בלינק הבא:

הסביבה המחוברת הינה של המוסד שנה"ל תשפ"א- שנת כספים תשפ"א

מצורף לינק לאתר תשלומים, תיכון "אחד העם", מספר אתר 44010703

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=44010703

 

אנו מקווים כי נוכל להוציא אל הפועל פעילות עשירה של תחומי חינוך, העשרה, גיבוש והנאה.

מאחלת לכולכם יום נעים

יעל בצלאל

מנהלת קמפוס שש שנתי "אחד העם"

 פירוט תשלומים לשנת הלימודים תשפ"א - פעימה ראשונה 
 

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089