top of page
Image by Annie Spratt

תשלומי הורים - תיכון

שלום רב

תשלום בגין פעילויות חינוכיות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב מתבצע באתר תשלומים, תיכון "אחד העם", מספר אתר 44010703

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=44010703

לפירוט התשלומים ניתן להוריד את ההקבצים הבאים:

חשוב לציין כי תיכון "אחד העם" גובה את הסכום המאושר בלבד ע"י ועדת הכספים של הכנסת, ובכפוף להוראות משרד החינוך.

גם ועד ההורים והרשות אישרו חוזר זה.

מכיוון שאנחנו בעיצומן של פעילויות רבות. אבקשכם להזדרז ולהעביר את התשלום.

ניתן לשלם ישירות לגזברות בית הספר בהמחאות ע"פ הפירוט בגוך החוזר, או בתשלום בכרטיס אשראי 

בלינק הבא:

הסביבה המחוברת הינה של המוסד שנה"ל תשפ"ב- שנת כספים תשפ"ב

מצורף לינק לאתר תשלומים, תיכון "אחד העם", מספר אתר 44010703

https://parentpay.metropolinet.co.il/InstituteSite/ValidateSiteId?SiteId=44010703

 

אנו מקווים כי נוכל להוציא אל הפועל פעילות עשירה של תחומי חינוך, העשרה, גיבוש והנאה.

מאחלת לכולכם יום נעים

יעל בצלאל

מנהלת קמפוס שש שנתי "אחד העם"

bottom of page