top of page

יום הורים מחצית ב' תשפ"א

לפניכם גיליון שיתופי לשיבוץ להיום ההורים.

שימו לב: ניתן להשתבץ באמצעות המחשב. בטלפונים יש להתקין אפליקציית  google sheets על-מנת להשתבץ.

bottom of page