top of page

 מצטרפים חדשים למגמות י״א תשפ"א

לפניכם חומר הלימוד לקראת המגמה החדשה שבחרתם. 

 

המבחן למגמת גיאוגרפיה ומדעי החברה יתקיים ב 23.8.20 בשעה 8:30.

 

המבחן למגמת מזרחנות ומדעי המחשב יתקיים בתאריך 24.8.20 בשעה 8:30.

 

עליכם להשלים את החומר שנלמד למבחן. 

 

 

בהצלחה רבה וחופש נעים

עירית חנגל - רכזת השכבה            אושרית עקיבה  - יועצת השכבה          דורית ברק - סגנית פדגוגית

גאוגרפיה

חומר לימוד עצמי לתלמידי כיתות י' המעוניינים להשתלב במגמת גיאוגרפיה 

1.  נושאים מתוך הספר:

כדור הארץ והסביבה ,ספר לימוד בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה בהוצאת מט"ח. 

את הספר ניתן להשאיל בספריית בית הספר וגם הוא קיים במהדורה מקוונת(באינטרנט) בהוצאת כותר. הקלידו בגוגל את שם הספר.

הנושאים הם: 

יחידה א': התחממות הגלובאלית עמודים 7-38 

יחידה ב': פרק ראשון : הלוחות הטקטוניים עמודים 51-57 

2.  נושא מתוך הספר "הפיתוח והתכנון המרחבי ספר לימוד בגיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" בהוצאת מט"ח. 

יחידה 3 פרק שני: שימושי הקרקע במרחב העירוני עמודים 195-226 

בהצלחה

 רונית מרקוביץ וצוות גאוגרפיה

גאוגרפיה

מדעי המחשב

 

מבחן לתלמידי יוד שבחרו במגמת מדעי המחשב

 

בתאריך 24 באוגוסט יתקיים מבחן לתלמידי י' (לקראת י"א) אשר עליהם להשלים את חומר הלימוד.

ספר הלימוד הנו

"יסודות מדעי המחשב- בגישת עצמים תחילה" בהוצאת מבט לחלונות.

משך הבחינה תארך שעתיים וחצי. לזכאים תינתן תוספת זמן בהתאם לזכאותם.

חומר הלימוד

יש להעמיק בפרקים הבאים הקיימים בספר הלימוד:

פרק 4, משתנים, הוראות, טיפוסים וקלט-פלט

פרק 5, הוראות השמה ונוסחאות

פרק 6, מנה ושארית

פרק 7, הוראות תנאי (כולל חלק ב' תנאי עם ביטוי לוגי מורחב כולל חלק ג' תנאי מקונן)

פרק 8, הוראת בחירה

פרק 9, פונקציות ספריה

פרק 10, לולאת חזרה for (כולל חלק ב' מונה כולל חלק ג' צובר כולל חלק ד' בעיות מינימום מקסימום)

פרק 11, לולאת הזקיף while

בהצלחה לכולם

זיו יהלום וצוות מדעי המחשב

מזרחנות

קורס מזרחנות

בסוף אוגוסט, 24.8.2020, יתקיים יום לימוד שבסופו ייערך מבחן.

בהצלחה

שי דרורי וצוות המגמה

פסיכולוגיה

 

מבוא לפסיכולוגיה לתלמידי מדעי חברה –  

נושאים וסיכום החומר לבחינת מעבר למגמה 

נושאי הבחינה: 

1. מבוא לפסיכולוגיה: 

הגדרת הפסיכולוגיה ותחומי עיסוקיה המדעיים 

תחומי העניין של הפסיכולוגיה (פיזיולוגית, קוגניטיבית, התפתחותית, חברתית, אישיות) 

תחומי העיסוק של הפסיכולוגיה ( פסיכולוגיים מטפלים, ייעוציים, חוקרים) 

מטרות הפסיכולוגיה (לתאר, להסביר, לחזות, להשפיע) 

2. פסיכולוגיה התפתחותית:  

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית  

התפתחות האישיות על פי אריקסון – שלבי ההתפתחות של האדם  

3. לחץ: 

מהו לחץ והמודלים המסבירים אותו ( מודל התגובה, מודל הגירויים ומודל האינטראקציה)  

חרדת בחינות   

דרכי התמודדות עם מצבי לחץ ( התמודדות בבעיה והתמודדות ברגשות)

קישור לסיכום החומר

 

בהצלחה

הדס שקד חזן, מיכל קריאל וצוות פסיכולוגיה 

מדעי המחשב
מזרחנות
פסיכולוגיה
bottom of page