תלמוד

 מבוא והעשרה

 

 יחיד וחברה

 

משפט ויושר

 

רשות הרבים

 

מהות ופנימיות לעומת חיצוניות

 

הורים וילדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היבטים של לימוד תורה

 גרות וגיור

בינו לבינה

 בית הספר העל יסודי השש שנתי

 "ע"ש "אחד העם

1haam.prtach-Tikva.k12.il

כתובת הפורטל 

 

ehadhampt@gmail.com מייל

רחוב זכרון יעקב 43, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:חטיבה
טלפון  03-5298369
פקס   03-5298403
רחוב זכרון יעקב 52, פתח תקווה, מיקוד 4972318
:תיכון
טלפון  03-9221018
פקס   03-9222089